TARIEVEN

ZvA vindt dat hulp voor iedereen toegankelijk moet zijn. Daarom staan de tarieven niet vast en zijn deze afhankelijk van jouw situatie en budget.

Vergoedingen

ZvA is in het bezit van een (Wmo) contract met de gemeente Leeuwarden en beschikt over een AGB-code. De huishoudelijke verzorging (praktische thuisondersteuning) en begeleiding (thuisondersteuning 2,3) valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning. Daarom wordt de zorg die je van ZvA ontvangt vergoed. Om deze  aan te vragen en voor een vergoeding in aanmerking te komen kun je een aanvraag doen bij je wijkteam in jouw buurt of bij jouw gemeente.

Vergoeding Persoonsgebonden budget (PGB)

Als je zorg of hulp in het huishouden nodig hebt, kun je in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB). Met dit budget koop je zelf zorg in. Of je in aanmerking komt voor een PGB wordt beoordeeld tijdens een ‘keukentafelgesprek’ met een wijkteam medewerker. Als je een PGB krijgt is jouw budget in beheer bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Op de website van het SVB kun je lezen wat dit voor jou betekent.

Eigen bijdrage thuisondersteuning
Voor de zorg die je ontvangt betaal je een eigen bijdrage die in verhouding staat tot jouw inkomen. Dat is landelijk zo geregeld. Bij ZvA kun je ook terecht voor particuliere zorg. Meer informatie over jouw eigen bijdrage en het berekenen hiervan vind je op de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor). ZvA helpt je graag met het aanvragen en invullen van de formulieren.

 

Indicatie
Het kan ook zijn dat je een zogeheten ‘indicatie’ nodig hebt. Deze wordt afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Dit is een landelijk opererende organisatie die beoordeelt of je recht hebt op zorg. Meer informatie over de indicatie vind je op de website van Ciz.

 

Vragen over hulp
Heb je vragen? Of wil je liever ondersteuning bij het aanvragen van de informatie? Neem dan contact op met bij een wijkteammedewerker uit jouw buurt. Of neem contact op met ZvA